[..]

  _          _ _ __ _    _       _ _
  / \  _ __ ___ _ __ | (_)/ _(_) ___| |_ _  _ __| (_) ___ ___
 / _ \ | '_ ` _ \| '_ \| | | |_| | / __| __| | | |/ _` | |/ _ \/ __|
 / ___ \| | | | | | |_) | | | _| | \__ \ |_| |_| | (_| | | __/\__ \
/_/  \_\_| |_| |_| .__/|_|_|_| |_| |___/\__|\__,_|\__,_|_|\___||___/

An té a bhfuil builín aige gheobhaidh sé scian lena ghearradh
The one who has a loaf will get a knife to cut it

(please read part one if you haven't done so)

Part 1

An Dara Réimniú - The Second Group

(dhá siolla)

Rialacha

 • Séimhiú ag tús an bhriathair. Mar shampla: Cheisteoinn
 • ní + Séimhiú roimh an mbriathar san fhoirm dhíultach. Mar shampla: Ní cheisteoidh sí. (Ní chuirtear "h" ar briathar a thosaíonn le guta: ní aimseoinn.)
 • " D' " roimh ghuta nó roimh briathar a thosaíonn le "f": D'ullmhódh
 • an + urú san fhoirm ceisteach: An mbuailfeá leis?
 • _eoimis: nuair atá "sinn" i gceist agus nuair a chríochnaíonn an fhréamh ar chonsan caol: D'imreoimis
 • _óimis: ^ ach consan leathan: D'osclóimis
 • Ceistigh - to Question

  (dhá siolla, leathan)

 • mé: cheisteoinn
 • tú: cheisteofá
 • sé/sí: cheisteodh sé/sí
 • sinn: cheisteoimis
 • sibh: cheisteodh sibh
 • siad: cheisteoidís
 • saor: cheisteofaí
 • ceisteach: an cheisteoinn mé?

  díultach: ní cheisteodh sé

  Labhair - to Speak

  (dhá siolla, caol)

 • mé: labhróinn
 • tú: labhrófá
 • sé/sí: labhródh sé/sí
 • sinn: labhróimis
 • sibh: labhródh sibh
 • siad: labhróidís
 • saor: labhrófaí
 • ceisteach: an labhróimis?

  díultach: ní labhróimis

  ^