[..]

  _          _ _ __ _    _       _ _
  / \  _ __ ___ _ __ | (_)/ _(_) ___| |_ _  _ __| (_) ___ ___
 / _ \ | '_ ` _ \| '_ \| | | |_| | / __| __| | | |/ _` | |/ _ \/ __|
 / ___ \| | | | | | |_) | | | _| | \__ \ |_| |_| | (_| | | __/\__ \
/_/  \_\_| |_| |_| .__/|_|_|_| |_| |___/\__|\__,_|\__,_|_|\___||___/

Níl aon tintéan mar do thintéan féin
There is no place like home

Cad é an Modh Coiníollach?

(this will be in English, I'm lazy)

This is the conditional tense (or mode), to express an action that can/might/would happen. For example, I would run, you would eat, she would sit, we would play.

Just to clarify to anyone not studying Irish, this is a scary tense, but some common phrases are actually in the Conditional tense! Although in a simpler form (which is a great way of boosting points if you're Ordinary level):

 • Cad é ba mhaith leat?: What would you like?
 • Ar mhaith leat cupán tae?: Would you like a cup of tea?
 • Ba mhaith.: Yes (“I would”)
 • Níor mhaith: No (“I wouldn’t”)
 • Syntax

  just a quick rundown of how you read it:

  English:

  I would be rich and famous, if I had my dream job

  Irish:

  Dá mbeadh an post aislingeach agam, bheinn clú agus cáiliúil

  in literal English this means:

  If I had my dream job, I would be rich and famous

  All verbs are in the modh coiníollach in a sentence!

  My phone would break if you kicked it

  this makes sense in English

  My phone would break if you would kick it

  is how you say it in Irish (with a literal translation)

  Bhrisfeadh mo fón póca dá dtabharfá cic dó

  how you say it as Gaielge

  btw this will be as Gaielge from now on...

  An chéad Réimniú - The First Group

  (siolla amháin)

  Rialacha

 • Séimhiú ag tús an bhriathair. Mar shampla: Chuirfinn
 • ní + Séimhiú roimh an mbriathar san fhoirm dhíultach. Mar shampla: Ní ghlanfadh sí. (Ní chuirtear "h" ar briathar a thosaíonn le guta: ní íocfainn.)
 • " D' " roimh ghuta nó roimh briathar a thosaíonn le "f": D'íocfainn
 • an + urú san fhoirm ceisteach: An mbuailfeá leis?
 • _fimis: nuair atá "sinn" i gceist agus nuair a chríochnaíonn an fhréamh ar chonsan caol: Rithfimis
 • _faimis: ^ ach consan leathan: D'ólfaimis
 • Líon - to fill

  (siolla amháin, leathan)

 • mé: líonfainn
 • tú: líonfá
 • sé/sí: líonfadh sé/sí
 • sinn: líonfaimis
 • sibh: líonfadh sibh
 • siad: líonfaidis
 • saor: líonfaí
 • ceisteach: an líonfadh mé?

  díultach: ní líonfadh sé

  Rith - to run

  (siolla amháin, caol)

 • mé: rithfinn
 • tú: rithfeá
 • sé/sí: rithfeadh sé/sí
 • sinn: rithfimis
 • sibh: rithfeadh sibh
 • siad: rithfidís
 • saor: rithfí
 • ceisteach: an rithfeadh tú?

  díultach: ní rithfeadh sí

  Bhuel, sin é.

  Scríobhfaidh mé post eile faoin Modh Coiníollach (an dara réimniú, briathar neamhrialta, etc.)

  ^